За Нас

Асоциация на студентите - медици в България (АСМБ) е неправителствена организация с над 20 години опит, която обединява студентите по медицина в цяла България. В АСМБ са пълноправни членове - АСМБ - София, АСМБ - СУ, АСМ-Пловдив, АСМБ - Стара Загора, АСМБ - Варна и АСМБ-Плевен.
 
Цели
АСМБ осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
1. Обединяване на студентите-медици независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
2. подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите-медици;
3. обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
            4. организиране на международен студентски обмен;
5.представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
6.  отстояване на правата и законните интереси на студентите- медици;
7. оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите-медици в съответствие с настоящия устав.

Учредена на 03.03.1990, още същата година установява контакти с IFMSA. През август 1993 е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA. Понастоящем, АСМБ е една от 70-те страни членки от общо 107, които имат право на глас в Генералната асамблея на Федерацията.

IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations 
"Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина" (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 102 национални членски  организации от 95 страни на шест континента. IFMSA формулира мисията си, като: "Нашата мисия е да предложим на бъдещите лекари изчерпателно запознаване с глобалните здравни проблеми. Чрез нашите програми и възможности ние развиваме културно осъзнати студенти по медицина и влияем върху транснационалните неравенства, които оформят здравето на нашата планета.".


“Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина " е една от многобройните международни студентски организации, създадени непосредствено след края на Втората световна война. Първата среща, която е станала свидетел на създаването на Федерацията се провежда в Копенхаген, Дания през май 1951 година. Първите членове на новата организация са Англия, Австрия, Федерална република Германия, Финландия, Норвегия, Швеция, Холандия, Швейцария и Дания. В Лондон се провежда първото Общо събрание на IFMSA през юли 1952 година. В него взимат участие общо тридесет участници от десет страни. 


Ръстът на IFMSA през годините е забележителен. Като се започне от изключително европейското начало до членове от всички краища на света за шестдесет години история на нашата организация. 

IFMSA винаги е  била насочена към студентската мобилност и обмен, както и  организиране на конференции семинари. Първите конференции са „Международните студентски клинични конференции“, които са били доста успешни през 1950-те. Различни летни училища са организирани през годините, като се започне от 1963 г. в Дания, Великобритания и Скандинавия. Други конференции са обсъждали медицинското образование, наркотиците, СПИН и ХИВ въпроси. През 1960-те са били  организирани проекти, за да се помогне на по-малко облагодетелстваните студенти в развиващите се страни. "Помощ за книгата"  е проект, който има за цел да изпраща медицински книги от богатите страни, апаратура и състав, който да насърчава превоза на вече излишното медицинско оборудване към развиващите се държави. 

През 1970-те години студентите по медицина видяха необходимостта от децентрализирането на IFMSA. За тази цел, IFMSA допринесе за създаването на регионални медицински студентски организации в Африка и Азия. В последствие регионалните заместник-председатели бяха избрани за шест региона, като начин за насърчаване на регионализация. Тази структура обаче е изоставена след няколко години. 

В началото на 1980 IFMSA прие редица резолюции и декларации по теми, вариращи от медицинското образование до предотвратяване на ядрена война и първичната медицинска помощ. В края на 80-те години е имало стремеж към организирането на проекти, които биха били в състояние да се стигне до промяна на местно ниво и по този начин е разработен проектът „Village Concept“.  Идеята се ражда след сътрудничество с други международни студентски организации. 

През 1986  се поставя началото на обучението на ръководители на програми в сътрудничество със „Световната здравна организация“. Тези програми за обучение са все още активни днес.  Официално отношенията  със СЗО са започнали още през 1969 г., когато сътрудничеството води до организирането на симпозиум на тема "Програмирано обучение в медицинското образование", както и програми по имунология и тропическа медицина. През следващите години, IFMSA и СЗО си сътрудничат в организирането на редица семинари и програми за обучение.  IFMSA е в сътрудничество с ЮНЕСКО от 1971 г. насам. От  2007 г.  IFMSA е официален партньор в организирането на HIFA 2015 (Информация за здравеопазването за всички до 2015 г.).
Повече информация на:  http://www.ifmsa.org/

Няма коментари:

Публикуване на коментар