вторник, 26 ноември 2013 г.

Студенти се обявяват против промените в Наредба 34

 
Асоциацията на студентите – медици в България, като организация, обединяваща студенти от всичките шест медицински факултета в страната, продължава, както досега, да изразява активната позиция на бъдещите лекари.
След изявление през септември, на министър д-р Таня Андреева относно отпадането на изпитите за прием за специализация – студенти, специализанти и млади лекари реагираха остро на предлаганата промяна.  В Министерство на здравеопазването (МЗ) беше внесено становище от името на Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), съвместно със Студентските съвети на МУ – Пловдив, Софийски университет, МУ – София, Тракийски университет, МУ – Плевен и МУ – Варна. Към позицията се присъединиха и Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), както и Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО).
Минаха месеци откакто министър д-р Таня Андреева обяви, че има намерението изпита за специалност да се премахне, а на негово място да се влиза по успех от следването. Това бе последвано от вълна от противоречиви реакции – част от студентите подкрепяха решението, докато други изразиха съмнение в обективността на новият метод за зачисляване за специалност.
В периода 26.09. – 03.10. АСМБ проведе онлайн анкета относно мнението на студентите по медицина за подготвяните промени от страна на Министерството на здравеопазването по Наредба 34.
В посочения интервал от време, в анкетата участваха 476 студенти, стажант-лекари и специализанти от всички медицински факултети в страната, които представляват около 10% от студентите по медицина.
Резултатите от анкетата показват следното:
Попитани: Подкрепяте ли предложението на Министерството на здравеопазването за отпадане на конкурсния изпит за зачисляване за специализация?
•          109 анкетирани отговарят с ДА – 22,8%;
•          365 анкетирани отговарят с НЕ – 77,2%;
Попитани: При отпадане на изпита за зачисляване за специализация смятате ли,че успехът от дипломата трябва да е водещ фактор?
•          98 анкетирани отговарят с ДА, като 62-ма от тази група отговарят с ДА и на първия въпрос, 35-ма отговарят с НЕ на първия въпрос;
•          378 анкетирани отговарят с НЕ, като 48 от тази група отговарят с ДА и на първия въпрос, 330 отговарят с НЕ на първия въпрос;
Най-голям е броят на анкетираните, които отговарят с НЕ и на двата въпроса.
В становищата, които бяха изнесени на специализанти и на студенти по медицина, имаше нещо много по-важно от това дали да има изпит или не. За пръв път толкова много организации изразиха заедно, въпреки своите различини виждания, едно единствено нещо – че искат промяна. Искат достоен живот, искат качествено образование, искат всичко друго, което иначе ги кара да заминат зад граница.
В началото на месец Октомврисе проведе среща с  работнaта група към Министерство на здравеопазването за промени в Наредба 34. На срещата участваха и представители на АСМБ от различните медицински факултети в страната, както и представители на НПСС.
От МЗ и част от останалите представители в работната група, бе предложена и приета промяна в наредбата според която зачисляването за специализация ще се осъществява с конкурс по документи, организиран от медицинските университети, въпреки масовото противопоставяне на тази идея от страна на студентите. Това нарушава и принципа за равнопоставеност между настоящите студентите от 2-6 курс и вече завършилите, споделят още студентите. Тези мнения не бяха взети под внимание от работната група към МЗ.
Последва серия от заявления и становища, адресирани до МЗ, с които АСМБ изразява мнението на своите членове, които се обявяват твърдо против отпадането на конкурския изпит при “заварено положение”. Отговор не бе получен. Обажданията на “Горещата линия на МЗ” също останаха нечути. Това оставя студентите – медици в неведение относно най-важния за тях въпрос, а именно шансовете за продължаване на обучението им в България. Не трябва да се пренебрегва и дилемата, пред която бе изправен всеки студент в по-горните курсове – да поправя успех или да се захваща с усъвършенстването на езиковите си умения. Лишени от информация от страна на МЗ, все повече студенти и стажант-лекари избират втория вариант.
С настоящото съобщение, Асоциацията на студентите – медици в България цели да запознае своите колеги и обществото с позицията си относно промените в Наредба 34, активните действия, които предприемаше през изминалите месеци, апокрифната информация, която получаваше и перипетиите, с който се сблъскваше ежедневно. Като организация, която обединява студентите по медицина от всичките шест медицински факултета в страната, АСМБ няма да престане да изразява и защитава мнението и интересът на своите членове.

Заявление до МЗ

До Министерство на Здравеопазването

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

Асоциация на студентите- медици в България

   
Уважаема Д-р Таня Андреева,
Ние от Управителен съвет на Асоциацията на студетите- медици в България (АСМБ), се обръщаме с молба към Вас  да получим информация по въпроса свързан с Наредба 34 и проблемът със специализациите:
1.Ще има ли промени в Наредба 34  - зачисляване за специализации през 2014 година, което пряко касае новозавършилите лекари през тази учебна година. Неясните правила за кандидатстване притеснява много млади медици, защото до този момент те нямат яснота какво точно ще се случи.
2.При промени по Наредба 34 за тази година , кога ще се приеме проектонаредба, която да бъде публикувана в сайта на МЗ.
3. В сегашния вид на Наредба 34 се предвижда обявяване на местата за специализации в системата на здравеопазването да става до 15 ноември всяка година.
Чл. 18г (4) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Броят на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава ежегодно със заповед на министъра на здравеопазването до 15 ноември на текущата календарна година.
Ще бъдат ли обявени местата, защото липсата на информация, провокира колегите ни медици, че тази година ще бъде 0 и няма да им се даде възможност за специализации.
В продължение на месец, студенти по медицина от цяла България, новозавърщили млади лекари и Ние от Управителния съвет на АСМБ, се опитват да получат информация от Ваши служители , на обявените в сайта на Министерстовото на Здравеопазването – Контакти. Отговор на отправените въпроси , никой не получи, както и обаждане не беше върнато.
Отнасяме се с респект и уважение към служителите на кабинета и тяхната заетост, но Ви молим, за информация и разяснение по посочените по- горе въпроси. При необходимост и по Ваша преценка, можем да осъществим работна среща, на която да се обяви случващото се със Специализациите тази година.
18.11.2013год.

понеделник, 18 ноември 2013 г.

Свободните места за второ класиране по обменните програми на АСМБ

 

Свободните места за второ класиране:

  Професионален обмен: 1. Армения - 1 би 2. Тунис - 2 би 3. Ливан - 1 би 4. Чили - 1 би 5. Каталуния - 2 юли би 6. Гана - 1 би 7. Полша - 4 юли би 8. Мексико - 2 би 9. Индонезия - 1 би 10. Румъния - 1 би 11. Унгария - 1 би 12. Бразилия IFMSA - 1 би 13. Русия - 1 би 14. Сърбия - 1 би 15. Италия - 1 октомври би

Научен обмен: 1. Румъния - 1 би 2. Чили - 1 би 3. Русия - 2 би 4. Чехия - 1 би
Срокът за попълване на AF от студента е до 1.12.2013 (за класираните на първо калсиране). До 29.11.13 събиране и смятане на документите от ЛЕО/ЛОРЕта.

сряда, 13 ноември 2013 г.

Мартенска Генерална Асамблея - Тунис 03-09.03.2014 година


"Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина" (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 102 национални членски  организации от 95 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA. Понастоящем, АСМБ е една от 70-те страни членки от общо 107, които имат право на глас в Генералната асамблея на Федерацията.Генералните Асамблии са две - през март и през август месец. Тази година Мартенската Генерална Асамблея е в  Тунис 03-09.03.2014 година.

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБта в България , има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляваш АСМБ на международно ниво.
За да бъдеш, един от делегати на GA, трябва :
  • да си член на АСМБ
  • да познаваш структурата на АСМБ и IFMSA
  • да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата.
  • да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво.
Кандидатурите за делегат на Мартенска Генерална Асамблея, трябва да изпратите до 00.00 на 24.11.2013 год. на email : asmbulgaria@abv.bg . 
Кандидатурата Ви, трябва да съдържа :
  1. Кратко мотивационно писмо - информация за Вас и дейност към АСМБ и Вашата мотивираност да представите АСМБ на Международно ниво.
  2. Снимка
  3. Допълнение, дали имате право на допълнителна квота, като делегат на АСМБ.
  4. В сесиите на кой комитет искате да присъствате, по-време на ГА


Повече информация отностно таксите регистрация и протичането на ГА, може да намерите в прикачения файл. http://dox.bg/files/dw?a=d169ccf805 

Очакваме Вашите кандидатури!!

Първо Класиране по Професионален и научен обмен за 2014/ 2015 година!


Честито на класиралите се!

Срокът за потвърждаване е до неделя (17.11.2013)

  След този срок, мястото не се запазва. Повече информация как да потвърдите мястото си може да получите от Локалните си отговорници по професионален и Научен обмен.На тези два линка - професионален обмен, ще намерите информация за държавата,градовете и отделенията,какви са изискванията,визов контрол. http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php * с червен цвят са отбелязани класираните по научен обмен

ИМЕ Университет Класиран ЗА  :
1 Калоян Цочев Варна Armenia-08
2 Кети Пламенова Вълкова Медицински университет - София Brasil-Denem-08
3 Антония Николаева Симеонова Пловдив Brasil-IFMSA-10
4 Sara Sonde Плевен Brasil-IFMSA-10/11
5 Венета Валериева Димитрова Софийски Университет Brasil-R-08
6 Николай Вълчев Вълчев Медицински университет - София Brazil-IFMSA-08
7 Здравко Валериев Каменов Медицински университет - София Brazil-IFMSA-08
8 Божана Николаева Бакалчева Медицински университет - София Canada(Quebec)
9 Дияна Стефанова Бележанска Медицински университет - София Catalonia 08
10 Свобода Есмерова Софийски Университет Catalonia-08
11 Виктория Николаева Николова Медицински университет - София Chilie-08
12 Елеонора Йорданова Стара Загора Croitia-R-07
13 Бовидар Вергов Пловдив czech Rep.-R-09
14 Лазар Шипчанов Пловдив Czech Rep-08
15 Евгения Михалова Варна Czech Republic-08
16 Росица Михаелова Димова Медицински университет - София Czech Republic-08
17 Ангелина Добринова  Пискова  Софийски Университет Czech Republic-08
18 Неделина Терзиева Стара Загора Czech Republic-08
19 Симеон Стефанов Стара Загора Czech Republic-R-07
20 Тим Владимиров Софийски Университет Czech-09
21 Сияна Бойкова Георгиева  Софийски Университет Finland-08
22 Ваня Стоянова Иванова Пловдив Germany-08
23 Николинка Йорданова Варна Greece-08
24 Боряна Емилова Георгиева Медицински университет - София Hungary-08
25 Ния Бойкова Милева Медицински университет - София Hungary-08
26 Александър Златков Чолаков Пловдив Hungary-08
27 Десислава Вълчева Пловдив Hungary-08
28 Мария Минчева Пловдив Hungary-08
29 Тинка Арнаудова Стара Загора Hungary-08
30 Драгостина Цочева Варна Hungary-R-08
31 Елизар Мариянов Цветков Пловдив Israel-09
32 Ивелин Коев Варна israel-10
33 Христина Славова Дрънгова Плевен Italy-06
34 Венцислав Димов Плевен Italy-06
35 Теодора Юлиянова Сакеларова Медицински университет - София Italy-07
36 Теодора Николаева Николова Плевен Italy-07
37 Гергана  Ботева Ленгерова Пловдив Italy-08
38 Ваня Стефанова Попова Софийски Университет Italy-08
39 Венелина Иванова Иванова  Софийски Университет Italy-08
40 Петя Николова Беремска Плевен Italy-10
41 Долина Генчева  Пловдив Italy-10
42 Лилит Шахинян Пловдив Italy-10
43 Теодор Руменов Василев Софийски Университет Italy-10
44 Александра Пламенова Ганева Пловдив Italy-11
45 Милена Сребрева пловдив Italy-11
46 Анелия Николаева Кузева Медицински университет - София Italy-R-07
47 Adrian Fernandez Garcia Плевен Italy-R-07
48 Десислава Георгиева Хитова Плевен Italy-R-11
49 Яна Аксентиева Пловдив Italy-R-11
50 Мария Кхалид Аноар Плевен Latvia
51 Мариела Симова Руснакова Плевен Latvia
52 Малина Димитрова Стара Загора Latvia-R-07/08
53 Кристина Филипова Варна Lebanon-08
54 Тина Валентинова Венева Софийски Университет Lithuania-08
55 Deary Glori Oku Плевен Mexico 10/ 11
56 Huria Gondal Плевен Mexico 10/ 11
57 Ервин Миленов Иванов Медицински университет - София Mexico-06
58 Ванина Казалиева Софийски Университет Mexico-08
59 Християн Минчев Стара Загора Mexico-R-08
60 Боряна Любомирова Димитрова Медицински университет - София Poland 07
61 Емил Стоянов Долапчиев Медицински университет - София Poland 07
62 Алина Дерментли Плевен Poland 07
63 Цанко Стилянов Цанков Плевен Poland 07
64 Маргарита Диамандиева Варна Poland-07
65 Магдалена Николаева Белянова Медицински университет - София Poland-07
66 Дарина Косева Варна Poland-08
67 Гергана Тодорова Варна Poland-08
68 Александра Георгиева Петранова Медицински университет - София Poland-08
69 Йорданка Антонова Миткова Медицински университет - София Poland-08
70 Петър Емилов Желязков Медицински университет - София Poland-08
71 Боряна Миткова Чафадарова Пловдив Poland-08
72 Anil Temiz Плевен Poland-09
73 Ивайло Николаев Паков Плевен Poland-09
74 Добромир Юлиянов Илиев Медицински университет - София Poland-R-08
75 Иван Гришев Шекерев Пловдив poland-R-09
76 Мартин Николов Стара Загора Portugal-R-07
77 Даниела Павлинова Радева Медицински университет - София Portugal-R-09
78 Димитър Божидаров Хаджиев Пловдив Romania-08
79 Габриела Друмева Стара Загора Romania-08
80 Анастасия Курдоглу Плевен Russia
81 Елица Христова Гьокова Плевен Russia
82 Ibrahim Baydemir Плевен Russia
83 Айлин Йълмаз Касим Медицински университет - София Russia-08
84 Антонина Георгиева Герганова Медицински университет - София Russia-08
85 Георги Красимиров Георгиев Медицински университет - София Russia-08
86 Емилия Миткова Димитрова Плевен Russia-08
87 Петя Ганева Пловдив Russia-08
88 Гергана Маринова Софийски Университет Russia-08
89 Даниела Иляева Стара Загора Russia-08
90 Ерай Сакуб Халил Пловдив Russia-R-08
91 Ивелина Нейчева Пловдив Russia-R-08
92 Цветомила Ангелова Андрейчева Софийски Университет Serbia-08
93 Боряна Лакова Стара Загора Serbia-08
94 Юлия Мирославова Белчева Плевен Slovakia
95 Преслава Иванова Илиева Плевен Slovakia
96 Петра Василева Василева Медицински университет - София Slovakia-08
97 Деница Михайлова Цанова Софийски Университет Slovakia-08
98 Александра Светославова Стефанова Плевен Spain
99 Сави Шишков Варна Spain-08
100 Mohamed Abdul Swamad Плевен Spain-08
101 Йордан Калчев Пловдив Spain-08
102 Мария Велчева Пловдив Spain-08
103 Михаела Хубенова Пловдив Spain-08
104 Теодор Иванов Алексиев Пловдив Spain-08
105 Веселин Попов Пловдив Spain-08
106 Емил Енчев Стара Загора Spain-08
107 Теа Димитрова Александрова Медицински университет - София Spain-08 - R
108 Гергана Пламенова Карапеткова Пловдив Spain-R-09
109 Тина Георгиева Ангелова Медицински университет - София Thailand -08
110 Димитър Ламбовски Софийски Университет Thailand -08
111 Пламена Динева Стара Загора Thailand -08
112 Бюрхан Кязим Рашид Медицински университет - София The USA
113 Димана Красимирова Калудова Медицински университет - София The USA
114 Денис Георгиев Николов Плевен Turkey-07/08
115 Димитър Димитров Варна Turkey-08
116 Диннар Яхя Варна Turkey-08
117 Катерина Широкова Варна Turkey-08
118 Мирослава Николова Варна Turkey-08
119 Шенгюл Рафет Расим Софийски Университет Turkey-08
120 Зорница Петрова Стара Загора Turkey-08
121 Хюлия Ерджанова Ферадова Плевен Turkey-11
122 Бюлен Брахомов Стара Загора Turkey-R
123 Елиф Киазимова 
Кети Валкова
Стара Загора Turkey-R
Индонезия