вторник, 26 ноември 2013 г.

Студенти се обявяват против промените в Наредба 34

 
Асоциацията на студентите – медици в България, като организация, обединяваща студенти от всичките шест медицински факултета в страната, продължава, както досега, да изразява активната позиция на бъдещите лекари.
След изявление през септември, на министър д-р Таня Андреева относно отпадането на изпитите за прием за специализация – студенти, специализанти и млади лекари реагираха остро на предлаганата промяна.  В Министерство на здравеопазването (МЗ) беше внесено становище от името на Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), съвместно със Студентските съвети на МУ – Пловдив, Софийски университет, МУ – София, Тракийски университет, МУ – Плевен и МУ – Варна. Към позицията се присъединиха и Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), както и Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО).
Минаха месеци откакто министър д-р Таня Андреева обяви, че има намерението изпита за специалност да се премахне, а на негово място да се влиза по успех от следването. Това бе последвано от вълна от противоречиви реакции – част от студентите подкрепяха решението, докато други изразиха съмнение в обективността на новият метод за зачисляване за специалност.
В периода 26.09. – 03.10. АСМБ проведе онлайн анкета относно мнението на студентите по медицина за подготвяните промени от страна на Министерството на здравеопазването по Наредба 34.
В посочения интервал от време, в анкетата участваха 476 студенти, стажант-лекари и специализанти от всички медицински факултети в страната, които представляват около 10% от студентите по медицина.
Резултатите от анкетата показват следното:
Попитани: Подкрепяте ли предложението на Министерството на здравеопазването за отпадане на конкурсния изпит за зачисляване за специализация?
•          109 анкетирани отговарят с ДА – 22,8%;
•          365 анкетирани отговарят с НЕ – 77,2%;
Попитани: При отпадане на изпита за зачисляване за специализация смятате ли,че успехът от дипломата трябва да е водещ фактор?
•          98 анкетирани отговарят с ДА, като 62-ма от тази група отговарят с ДА и на първия въпрос, 35-ма отговарят с НЕ на първия въпрос;
•          378 анкетирани отговарят с НЕ, като 48 от тази група отговарят с ДА и на първия въпрос, 330 отговарят с НЕ на първия въпрос;
Най-голям е броят на анкетираните, които отговарят с НЕ и на двата въпроса.
В становищата, които бяха изнесени на специализанти и на студенти по медицина, имаше нещо много по-важно от това дали да има изпит или не. За пръв път толкова много организации изразиха заедно, въпреки своите различини виждания, едно единствено нещо – че искат промяна. Искат достоен живот, искат качествено образование, искат всичко друго, което иначе ги кара да заминат зад граница.
В началото на месец Октомврисе проведе среща с  работнaта група към Министерство на здравеопазването за промени в Наредба 34. На срещата участваха и представители на АСМБ от различните медицински факултети в страната, както и представители на НПСС.
От МЗ и част от останалите представители в работната група, бе предложена и приета промяна в наредбата според която зачисляването за специализация ще се осъществява с конкурс по документи, организиран от медицинските университети, въпреки масовото противопоставяне на тази идея от страна на студентите. Това нарушава и принципа за равнопоставеност между настоящите студентите от 2-6 курс и вече завършилите, споделят още студентите. Тези мнения не бяха взети под внимание от работната група към МЗ.
Последва серия от заявления и становища, адресирани до МЗ, с които АСМБ изразява мнението на своите членове, които се обявяват твърдо против отпадането на конкурския изпит при “заварено положение”. Отговор не бе получен. Обажданията на “Горещата линия на МЗ” също останаха нечути. Това оставя студентите – медици в неведение относно най-важния за тях въпрос, а именно шансовете за продължаване на обучението им в България. Не трябва да се пренебрегва и дилемата, пред която бе изправен всеки студент в по-горните курсове – да поправя успех или да се захваща с усъвършенстването на езиковите си умения. Лишени от информация от страна на МЗ, все повече студенти и стажант-лекари избират втория вариант.
С настоящото съобщение, Асоциацията на студентите – медици в България цели да запознае своите колеги и обществото с позицията си относно промените в Наредба 34, активните действия, които предприемаше през изминалите месеци, апокрифната информация, която получаваше и перипетиите, с който се сблъскваше ежедневно. Като организация, която обединява студентите по медицина от всичките шест медицински факултета в страната, АСМБ няма да престане да изразява и защитава мнението и интересът на своите членове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар