вторник, 26 ноември 2013 г.

Заявление до МЗ

До Министерство на Здравеопазването

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

Асоциация на студентите- медици в България

   
Уважаема Д-р Таня Андреева,
Ние от Управителен съвет на Асоциацията на студетите- медици в България (АСМБ), се обръщаме с молба към Вас  да получим информация по въпроса свързан с Наредба 34 и проблемът със специализациите:
1.Ще има ли промени в Наредба 34  - зачисляване за специализации през 2014 година, което пряко касае новозавършилите лекари през тази учебна година. Неясните правила за кандидатстване притеснява много млади медици, защото до този момент те нямат яснота какво точно ще се случи.
2.При промени по Наредба 34 за тази година , кога ще се приеме проектонаредба, която да бъде публикувана в сайта на МЗ.
3. В сегашния вид на Наредба 34 се предвижда обявяване на местата за специализации в системата на здравеопазването да става до 15 ноември всяка година.
Чл. 18г (4) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Броят на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава ежегодно със заповед на министъра на здравеопазването до 15 ноември на текущата календарна година.
Ще бъдат ли обявени местата, защото липсата на информация, провокира колегите ни медици, че тази година ще бъде 0 и няма да им се даде възможност за специализации.
В продължение на месец, студенти по медицина от цяла България, новозавърщили млади лекари и Ние от Управителния съвет на АСМБ, се опитват да получат информация от Ваши служители , на обявените в сайта на Министерстовото на Здравеопазването – Контакти. Отговор на отправените въпроси , никой не получи, както и обаждане не беше върнато.
Отнасяме се с респект и уважение към служителите на кабинета и тяхната заетост, но Ви молим, за информация и разяснение по посочените по- горе въпроси. При необходимост и по Ваша преценка, можем да осъществим работна среща, на която да се обяви случващото се със Специализациите тази година.
18.11.2013год.

Няма коментари:

Публикуване на коментар